SONY DSC

Przykazania tworzenia dobrego biznesplanu

Zasady opracowywania dobrego biznesplanu Przy tworzeniu biznesplanu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad, których należy przestrzegać, aby zbudować solidne podstawy dobrego planu marketingowego. Dobry biznesplan cechuje się: długoterminowością – dokument jest przewidziany strategicznie na kilka lat w przód; gruntownością – analiza wszystkich istotnych aspektów […]

35084546_de8300e370_o

Zabezpieczanie, promowanie oraz ewaluacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach programu WRPO 2014+

Marzec 28, 2014 by Dotacje unijne No Comments

Niewątpliwie czynniki środowiskowe i kulturowe wpływają na rozwój obszaru wielkopolskiego, i to właśnie one warunkują wzrost konkurencyjności obszaru. Dzięki zasobom naturalnym można urozmaicić gospodarkę Wielkopolski i stworzyć inne potencjalne miejsca zatrudnienia.

Bike Away from Work Party

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Marzec 20, 2014 by Dotacje unijne No Comments

Przykładowe narzędzia finansowe polityki regionalnej Unia Europejska posługuje się różnymi rodzajami funduszy, między innymi takimi jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności (FS). Należy w tym miejscu nadmienić, że ten ostatni przewiduje w okresie 2007–2013 wzrost gospodarczy i zmniejszenie […]

507227632_5510714f13_o

Czas przewidziany na termomodernizację obiektów użytku publicznego

W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano wsparcie rozwoju termoizolacji obiektów gospodarki niskoemisyjnej. Program stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz maksymalizację udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a także ograniczenie zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Samorządowe jednostki […]