8442758340_ace1872f19_b_working

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki koncentruje się na tych grupach uczestników, których sytuacja na rynku pracy, w życiu społecznym, czy też w sferze edukacji jest trudna (więcej: http://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/316714,Aktualna-sytuacja-na-rynku-pracy.html). Dotyczy również osób, które zmagają się z różnego rodzaju ograniczeniami, lub dyskryminacją.