8442758340_ace1872f19_b_working

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki koncentruje się na tych grupach uczestników, których sytuacja na rynku pracy, w życiu społecznym, czy też w sferze edukacji jest trudna (więcej: http://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/316714,Aktualna-sytuacja-na-rynku-pracy.html). Dotyczy również osób, które zmagają się z różnego rodzaju ograniczeniami, lub dyskryminacją.

2273907366_d77a913235_b

Fundusze strukturalne – studium wykonalności

Zgodnie ze słownikiem, określającym tematy związane z funduszami strukturalnymi, studium wykonalności, to studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, które służy do weryfikacji, czy dany projekt posiada dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom indywidualnych beneficjentów (więcej: http://fundusze-ue.com.pl/rozwoj-firmy-dzieki-dotacjom-unijnym/).

9701293013_4caa7659a5_b

Zdobądź dotację, która ci się należy

Na całym świecie funkcjonują firmy, przedsiębiorstwa i organizacje różnego typu, zakłady produkcyjne, przemysłowe i inne, związane z działalnością w różnych sektorach gospodarki, przemysłu i rolnictwa. Wszystkie one z jednej strony wpływają na kształtowanie wizerunku danego kraju, w którym funkcjonują, z drugiej – na arenie międzynarodowej […]

8699199127_bb3c7c4380_b

Zadbaj o to, co ci się należy

Na całym świecie, we wszystkich krajach rozwijających się coraz prężniej i dynamiczniej istnieje niezliczona ilość zorganizowanych w określonych strukturach firm, małych lub większych przedsiębiorstw czy innych jednostek gospodarczych, które dokładają starań, by ulokować się wśród innych firm na rynku w obszarze dziedziny działalności, stanowiącej ich […]

Autor zdjęcia: Kārlis Dambrāns

Rozwój firmy dzięki dotacjom unijnym

Przedsiębiorcy w Polsce bardzo aktywne zabiegają o pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej w tym temacie: http://www.strategor.pl/). Środki unijne w znaczący sposób wpływają, bowiem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i umożliwiają im dalszy rozwój, wraz z ekspansją na rynki, które wcześniej były dla nich nieosiągalne. Aby móc jednak […]