2626949379_caee37cc1c_b

Programy operacyjne Unii Europejskiej

Maj 20, 2014 by Fundusze unijne w praktyce No Comments

Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest z programów operacyjnych Unii Europejskiej (więcej: http://www.strategor.pl/). Funkcją programów operacyjnych jest osiągnięcie celów funduszy strukturalnych, zwłaszcza w tych zajmujących się poprawą konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, jak również zmniejszeniu bezrobocia. Każdy z programów operacyjnych przyporządkowany jest innej dziedzinie gospodarczo-społecznej. Decydując […]

Photographer /Multimedia Producer

Przyznawanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych stanowi realną szansę na realizację wielu planów i inwestycji nie tylko przedsiębiorstwom i organizacjom działającym w charakterze non-profit. Dotacje unijne Poznań stanowią także dobry i skuteczny sposób na wspieranie pod względem finansowym indywidualnych inicjatyw osób fizycznych. Niezależnie od tego, jaki jest profil […]

8457599345_0748841001_b

Co warto wiedzieć o planie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

Od dłuższego czasu można zaobserwować wciąż rosnące zainteresowanie dotacjami na tworzenie planów ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz płynącymi z tego korzyściami, dlatego teraz przedstawimy kilka istotnych informacji związanych z tym tematem.

SONY DSC

Przykazania tworzenia dobrego biznesplanu

Zasady opracowywania dobrego biznesplanu Przy tworzeniu biznesplanu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad, których należy przestrzegać, aby zbudować solidne podstawy dobrego planu marketingowego. Dobry biznesplan cechuje się: długoterminowością – dokument jest przewidziany strategicznie na kilka lat w przód; gruntownością – analiza wszystkich istotnych aspektów […]

35084546_de8300e370_o

Zabezpieczanie, promowanie oraz ewaluacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach programu WRPO 2014+

Marzec 28, 2014 by Dotacje unijne No Comments

Niewątpliwie czynniki środowiskowe i kulturowe wpływają na rozwój obszaru wielkopolskiego, i to właśnie one warunkują wzrost konkurencyjności obszaru. Dzięki zasobom naturalnym można urozmaicić gospodarkę Wielkopolski i stworzyć inne potencjalne miejsca zatrudnienia.