Photographer /Multimedia Producer

Przyznawanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych stanowi realną szansę na realizację wielu planów i inwestycji nie tylko przedsiębiorstwom i organizacjom działającym w charakterze non-profit. Dotacje unijne Poznań stanowią także dobry i skuteczny sposób na wspieranie pod względem finansowym indywidualnych inicjatyw osób fizycznych. Niezależnie od tego, jaki jest profil […]

8457599345_0748841001_b

Co warto wiedzieć o planie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

Od dłuższego czasu można zaobserwować wciąż rosnące zainteresowanie dotacjami na tworzenie planów ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz płynącymi z tego korzyściami, dlatego teraz przedstawimy kilka istotnych informacji związanych z tym tematem.

SONY DSC

Przykazania tworzenia dobrego biznesplanu

Zasady opracowywania dobrego biznesplanu Przy tworzeniu biznesplanu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad, których należy przestrzegać, aby zbudować solidne podstawy dobrego planu marketingowego. Dobry biznesplan cechuje się: długoterminowością – dokument jest przewidziany strategicznie na kilka lat w przód; gruntownością – analiza wszystkich istotnych aspektów […]

35084546_de8300e370_o

Zabezpieczanie, promowanie oraz ewaluacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach programu WRPO 2014+

Marzec 28, 2014 by Dotacje unijne No Comments

Niewątpliwie czynniki środowiskowe i kulturowe wpływają na rozwój obszaru wielkopolskiego, i to właśnie one warunkują wzrost konkurencyjności obszaru. Dzięki zasobom naturalnym można urozmaicić gospodarkę Wielkopolski i stworzyć inne potencjalne miejsca zatrudnienia.

Bike Away from Work Party

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Marzec 20, 2014 by Dotacje unijne No Comments

Przykładowe narzędzia finansowe polityki regionalnej Unia Europejska posługuje się różnymi rodzajami funduszy, między innymi takimi jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności (FS). Należy w tym miejscu nadmienić, że ten ostatni przewiduje w okresie 2007–2013 wzrost gospodarczy i zmniejszenie […]