Autor zdjęcia: Kārlis Dambrāns

Rozwój firmy dzięki dotacjom unijnym

Przedsiębiorcy w Polsce bardzo aktywne zabiegają o pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej w tym temacie: http://www.strategor.pl/). Środki unijne w znaczący sposób wpływają, bowiem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i umożliwiają im dalszy rozwój, wraz z ekspansją na rynki, które wcześniej były dla nich nieosiągalne. Aby móc jednak […]

2626949379_caee37cc1c_b

Programy operacyjne Unii Europejskiej

Maj 20, 2014 by Fundusze unijne w praktyce No Comments

Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest z programów operacyjnych Unii Europejskiej (więcej: http://www.strategor.pl/). Funkcją programów operacyjnych jest osiągnięcie celów funduszy strukturalnych, zwłaszcza w tych zajmujących się poprawą konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, jak również zmniejszeniu bezrobocia. Każdy z programów operacyjnych przyporządkowany jest innej dziedzinie gospodarczo-społecznej. Decydując […]

Photographer /Multimedia Producer

Przyznawanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych stanowi realną szansę na realizację wielu planów i inwestycji nie tylko przedsiębiorstwom i organizacjom działającym w charakterze non-profit. Dotacje unijne Poznań stanowią także dobry i skuteczny sposób na wspieranie pod względem finansowym indywidualnych inicjatyw osób fizycznych. Niezależnie od tego, jaki jest profil […]

SONY DSC

Przykazania tworzenia dobrego biznesplanu

Zasady opracowywania dobrego biznesplanu Przy tworzeniu biznesplanu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad, których należy przestrzegać, aby zbudować solidne podstawy dobrego planu marketingowego. Dobry biznesplan cechuje się: długoterminowością – dokument jest przewidziany strategicznie na kilka lat w przód; gruntownością – analiza wszystkich istotnych aspektów […]

507227632_5510714f13_o

Czas przewidziany na termomodernizację obiektów użytku publicznego

W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano wsparcie rozwoju termoizolacji obiektów gospodarki niskoemisyjnej. Program stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz maksymalizację udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a także ograniczenie zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Samorządowe jednostki […]